Auteursarchief: berrie

Kansen voor zuivel van schapen- en geitenmelk

Er zijn volop kansen voor producten van geiten- en schapenzuivel in Nederland. De afzet beperkt zich niet tot mensen met een koemelkallergie, maar blijkt veel groter te zijn. Consumenten kiezen vooral voor producten van geiten- of schapenzuivel vanwege de smaak en variatiemogelijkheden. Dat blijkt uit een onderzoek onder 301 consumenten en een beknopte literatuurverkenning van het LEI. Lees verder

Dierenbescherming teleurgesteld over welzijnsnotitie Bleker

De Dierenbescherming is ernstig teleurgesteld in de nota over dierenwelzijn en diergezondheidwaarmee staatssecretaris Bleker gistermiddag kwam. De organisatie vindt het een visieloos document vol open deuren.

Dat het schoppen en dumpen van dieren bij wet verboden zou moeten worden, is volgens de Dierenbescherming hiervan wel het meest in het oog springende voorbeeld.

Vervolgen

Staatssecretaris Bleker wil meer doen tegen het mishandelen en verwaarlozen van dieren. Hij wil het makkelijker maken om dat strafrechtelijk te vervolgen.

“Van deze nota wordt geen dier beter. De staatssecretaris legt de verantwoordelijkheid bij bedrijven en consumenten, zelf wil hij niks doen aan het verbeteren van de situatie voor dieren”, zegt de directeur van de Dierenbescherming Frank Dales in een eerste reactie.

Varkenshouder mag grond niet als parkeerplaats verhuren

Een varkenshouder uit het Brabantse Wintelre moet binnen drie weken stoppen met het aanbieden van parkeerplekken voor passagiers van Eindhoven Airport.

Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, waar Wintelre onder valt, legde de varkenshouder een last onder dwangsom op om hem te dwingen met de activiteiten te stoppen. Het bestemmingsplan laat het inrichten van een parkeerterrein niet toe. Ook vreest het college verkeersoverlast.

De varkenshouder spande een kort geding aan tegen de gemeente om de opgelegde last onder dwangsom ongedaan gemaakt te krijgen. De rechter stelde het gemeentebestuur echter in het gelijk. Er is geen zicht op een wijziging van het bestemmingsplan die de activiteiten van de varkenshouder in de toekomst wel legaal zouden kunnen maken.

Bron: Eindhovens Dagblad

Goed saldo voor melkveehouders in 2011

Melkveehouders hebben een goed jaar achter de rug. Dit blijkt uit cijfers van Agroscoop van voerleverancier ForFarmers. Hierin zijn de gegevens van 1.800 melkveehouders verwerkt. Zowel het saldo als de technische resultaten verbeterden flink.

Het afgelopen jaar was het financiële resultaat van melkveehouders substantieel beter dan in 2010. Het saldo van € 31,88 per 100 kg meetmelk is € 3,47 hoger dan in 2010. Dit positieve verschil kan bijna volledig worden toegeschreven aan een hogere melkprijs. De in 2010 ingezette gunstige melkprijsontwikkeling heeft in 2011 verder doorgezet. De totale krachtvoerkosten per 100 kg meetmelk zijn in 2011 gestegen naar € 5,99. De belangrijkste oorzaak hiervan is een hogere mengvoerprijs vanwege de hogere grondstofprijzen voor mengvoergrondstoffen in 2011.
Uitstekende technische kengetallen
Uit de Agroscoop® cijfers blijkt dat de melkveehouders, die voeren van ForFarmers, prima scoren met betrekking tot de technische kengetallen. De productieresultaten zijn in 2011 wederom gestegen. De melkproductie per koe bedraagt gemiddeld 8.591 kg melk met een vetpercentage van 4,48% en een eiwitpercentage van 3,58%.

Bron: ForFarmers

 

 

Subsidies salmonella pluimvee 2012 vastgesteld

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE)  heeft de subsidieregelingen Salmonella 2012 vastgesteld. Net als in voorgaande jaren is dit de basis voor het verstrekken van een vergoeding bij ruiming van een met Salmonella besmet koppel vermeerderingsdieren of (opfok)leghennen én voor een tegemoetkoming in de aankoopkosten van Salmonella vaccins voor vermeerderingsdieren (legras) of leghennen.

De ruimingsregeling geldt voor:

  • vermeerderingsdieren (leg- en vleesras) en broedeieren die besmet zijn met Salmonella enteritidis, typhimurium, hadar, infantis, virchow of java.
  • (opfok)leghennen tot een leeftijd van 43 weken die besmet zijn met Salmonella enteritidis of typhimurium.

De regeling 2012 is grotendeels gelijk aan die in 2011. Wel zijn de waardetabellen voor (opfok)leghennen geactualiseerd. Tevens is de vergoeding voor broedeieren van vermeerderingspluimvee gekoppeld aan marktwaardes.

De tegemoetkomingsregeling vaccins geldt voor:

  • vermeerderingsdieren (legras) of leghennen die volledig zijn gevaccineerd tegen Salmonella en zijn geplaatst op een Nederlands vermeerderings- of legbedrijf

Ook deze regeling is grotendeels gelijk aan die in 2011. Zo blijft de tegemoetkoming per gevaccineerd dier € 0,14.

Beide regelingen worden voor 50% gefinancierd uit een bijdrage van de EU en voor 50% uit heffingen opgebracht door betreffende sectoren. Ze zullen in werking treden na goedkeuring van het ministerie van EL&I. Wanneer deze goedkeuring wordt gegeven, is nog niet bekend. De regelingen zullen vervolgens met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 ingaan.

 

Familieruzie splijt top varkensslachterij Tönnies

Tönnies, het grootste Duitse slachthuis, wordt verdeeld door een familietwist. Aandeelhouders Clemens Tönnies en zijn neef Robert Tönnies liggen met elkaar overhoop. Clemens zou weigeren nog langer met zijn neef samen te werken en volgens de advocaat van Robert streeft hij naar een opsplitsing van het bedrijf. Robert probeert met behulp van investeerders de aandelen van zijn oom over te nemen.

Het was de vader van Robert, Bernd Tönnies, die in 1971 het bedrijf oprichtte en het later samen met zijn broer Clemens verder uitbouwde. Zestig procent van de aandelen was in handen van de vader van Robert, Clemens had de overige 40 procent in zijn bezit. Toen Bernd in 1994 stierf, erfden zijn beide zonen elk de helft van zijn aandelen. Robert (33) nam nadien de aandelen van zijn broer over en schonk een deel van zijn aandelen aan zijn oom Clemens (55), waardoor die een meerderheidsbelang in het bedrijf bekwam.

De familieruzie ontstond rond de privébedrijven die Clemens Tönnies de afgelopen jaren kon vergaren. Zo heeft hij grote varkensbedrijven in Rusland en Duitsland gekocht. Robert ziet dit als een schending van het verbod op belangenvermenging en vraagt nu dat zijn oom de bedrijven die hij privé heeft verworven onderbrengt in de gemeenschappelijke onderneming.

Ook wil Robert een nieuwe ondernemingsraad voor het vleesconcern. Hij denkt daarbij aan een dubbel bestuur die door een onafhankelijke toezichtsraad wordt gecontroleerd. Clemens Tönnies is immers al lange tijd de enige chef van de Duitse vleesverwerker. Hij wordt bijgestaan door een persoonlijke adviesraad. Clemens heeft beide claims afgewezen en om die reden wil Robert zijn schenking nu ongedaan maken.

De advocaat van Robert, Mark Binz, laat weten dat Clemens aanstuurt op een splitsing van het bedrijf. “Maar Robert wil zich niet uit het bedrijf laten dringen, zeker niet na zijn gulle schenking aan zijn oom”, verklaart Binz in de Duitse media. Robert Tönnies probeert daarom de aandelen van zijn oom over te nemen via investeerders. Als de schenking van de aandelen ongedaan wordt gemaakt, zal Clemens niet langer de meerderheid van de aandelen in zijn bezit hebben en zou de medewerking van hem bij het dagelijks bestuur niet meer nodig zijn.

Bron: Vilt-Boerenbusiness

 

Bleker probeert Hedwigepolder droog te houden

Nederland gaat een laatste poging ondernemen om de Europese Commissie ervan te overtuigen dat de alternatieven voor ontpoldering van de Hedwigepolder afdoende zijn. Dat zei staatssecretaris Bleker donderdag na een gesprek met eurocommissaris Potocnik. “De Commissie blijft kritisch ten opzichte van onze alternatieven, maar heeft nog geen beslissing genomen”, stelt hij.

De Europese Commissie eist dat Nederland voldoende natuur herstelt als compensatie voor de uitdieping van de Westerschelde. Nederland wilde oorspronkelijk de Hedwigepolder onder water zetten, maar geeft er uiteindelijk de voorkeur aan om twee andere Zeeuwse polders te ontpolderen. Die plannen druisen echter in tegen de Scheldeakkoorden uit 2005 tussen Vlaanderen en Nederland. Vlaanderen uitte eerder al zijn ongenoegen over de gewijzigde plannen, en ook eurocommissaris voor Milieu Janez Potocnik reageerde kritisch. Hij heeft zijn twijfels bij de wetenschappelijke onderbouwing van de nieuwe plannen.

Staatssecretaris Henk Bleker stuurde daarom eind januari een toelichting naar de Commissie en vroeg om een gesprek met Potocnik, dat donderdag plaatsvond in Brussel. Uit dat gesprek leerde hij dat de Commissie nog steeds geen vertrouwen heeft in de Nederlandse alternatieven. “Maar we zullen de komende dagen alsnog proberen hen te overtuigen”, verklaarde hij na het gesprek.

De woordvoerder van Potocnik zei dat de Commissie de Nederlandse toelichting nog niet volledig heeft geanalyseerd. Eens dat is gebeurd, zal de Commissie pas een formeel besluit nemen. Wel bevestigde de woordvoerder dat de wetenschappelijke basis, de gelijkwaardigheid van de alternatieven met de oorspronkelijke ontpolderingsplannen, en de redelijke termijn voor uitvoering, de grootste bekommernissen blijven.

Bron: Vilt/Belga

 

Nieuw VKI-formulier Duitse vleeskuikens

Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeft een nieuwe versie van het Duitse VKI-formulier voor vleeskuikens gepubliceerd.

Sinds 13 februari jl. staat versie 0.4 van dit Duitse formulier op de website van de productschappen (www.pve.nl). Alle vleeskuikenslachterijen wordt aangeraden hun relaties op te roepen alleen nog het nieuwe formulier te gebruiken.

Korte tijd geleden zijn de VKI-formulieren voor pluimvee aangepast aan de nieuwe regels rond Salmonella. Om de juiste acties te kunnen ondernemen, moeten slachterijen weten of een koppel vleeskippen besmet is met Salmonella (S.e., S.t. of een andere soort). Dit geldt natuurlijk ook voor vleeskuikens uit Duitsland.

Daarom is nu ook het VKI-formulier voor Duitse vleeskuikens geactualiseerd. De aangepaste ‘Erklärung bez. Informationen zur Lebensmittelkette (Masthühner)’ is beschikbaar in een Excel- en in een PDF-formaat. Samen met een toelichting zijn deze formulieren te downloaden van de website van de productschappen. In het Excel-bestand is de toelichting opgenomen als een werkblad; voor de PDF-file is de toelichting een apart PDF-bestand.

Klik hier voor meer informatie

Vrijloopstallen hebben weinig last van de kou

Melkveehouders die de eerste ervaringen opdoen met zogenoemde vrijloopstallen hebben de afgelopen weken weinig hinder ondervonden van de extreme kou. Dit blijkt uit een belronde van onderzoekers van Wageningen Livestock Research.

Met de extreme lage temperaturen die we de afgelopen periode gehad hebben, is het voor velen de vraag hoe het met de bodems in de vrijloopstallen gaat. Blijven ze droog en op temperatuur? En welke maatregelen nemen de veehouders om de bodem goed te houden?
Klaas Blanken en Judith Poelarends maakten een rondje langs de deelnemers aan het onderzoek Bodems voor vrijloopstallen. In dit onderzoek wordt momenteel (2011-2012) onderzoek verricht naar emissies (ammoniak en broeikasgassen), dierenwelzijn, dierprestaties en mestkwaliteit. In de afgelopen vorstperiode is een extra meting verricht naar de temperatuur van de bodem.
Het lijkt allemaal goed te gaan, zowel in de composteringsbodem als compostbodems. Maar, er zijn wel de nodige maatregelen nodig. Lees hier de bevindingen van Blanken en Poelarends.

Preventief vaccineren tegen blauwtong blijft mogelijk

Preventieve vaccinatie tegen dierziekte blauwtong blijft mogelijk. Het Europees Parlement in Straatsburg heeft dinsdag 14 februari ingestemd met een voorstel hiertoe.

Tot nu toe was inenting in gebieden zonder de ziekte die bij runderen, schapen en geiten voor kan komen, niet toegestaan. Ook Nederland is sinds kort officieel blauwtongvrij.

Uitbraak
Q-koorts brak in Nederland uit in 2005. Duizenden koeien en schapen raakten besmet. Nederlandse boeren leden toen voor 80 miljoen euro schade.
Mede dankzij de ontwikkeling van nieuwe vaccins en actieve campagnes is de uitbraak van de ziekte in de Europese Unie fors teruggebracht.