Auteursarchief: berrie

Heckrunderen dood tijdens transport

Tijdens of na het transport van runderen van Staatsbosbeheer naar het slachthuis zijn 16 Heckrunderen gestorven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een onderzoek ingesteld. Staatsbosbeheer hoopt dat het onderzoek de onderste steen boven haalt zodat herhaling wordt voorkomen.

In natuurgebied Hellegatsplaten op de Zuid-Hollandse eilanden lopen Heckrunderen en fjordenpaarden voor de begrazing. Er zijn op dit moment 116 runderen in het gebied. Het gaat om een kudde van gehouden dieren die jaarlijks gecontroleerd, geënt, gekeurd en gelabeld worden. Om overbegrazing van het gebied, dat 350 hectare beslaat, te voorkomen is ervoor gekozen om de kudde te reguleren. Jaarlijks worden daarom enkele tientallen runderen uit het gebied gehaald. Dat gebeurt conform alle veterinaire en dierenwelzijnsvoorschriften, met gebruik van een vangkraal en onder toezicht van een dierenarts.

Afgelopen week zijn 16 stieren en 22 koeien uit het gebied afgevoerd naar het slachthuis. De dieren zijn in goede conditie, gecontroleerd door een dierenarts, op transport gegaan op dezelfde wijze als in voorgaande jaren. Dit keer is er tijdens of na het transport is iets misgegaan waardoor bij het slachthuis 16 runderen dood bleken.

Bleker krijgt toch provincies mee bij natuurplan

Staatssecretaris Henk Bleker (EL&I) heeft bij de uitwerking van het natuurakkoord alsnog alle provincies achter zijn plannen gekregen.

Het in september gesloten onderhandelaarsakkoord over het overdragen van taken rond de natuur aan provincies waarbij meteen wordt bezuinigd, stuitte eerder nog op weerstand. Een woordvoerder van Bleker zei vrijdag na een bericht in De Telegraaf dat er nu een uitwerking van het akkoord ligt waar alle provincies achter staan.

Een meerderheid van de Tweede Kamer had de staatssecretaris eind vorig jaar al groen licht gegeven om verder te gaan met zijn plannen, ook al hadden toen niet alle provincies daar ja tegen gezegd.

Bron: ANP

 

‘Schmallenbergvirus zal zich verder verspreiden’

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft een voorbereidende analyse gepubliceerd met mogelijke verspreidingsscenario’s van het schmallenbergvirus en data die nodig zijn om verder onderzoek uit te voeren. Op basis van de weinige gegevens die beschikbaar zijn, concludeert EFSA dat de kans op verspreiding reëel is. Problemen bij de mens worden nog altijd onwaarschijnlijk geacht.

Om te kunnen inschatten of en in welke mate het virus zich verder kan verspreiden in Europa, heeft EFSA gebruik gemaakt van een model ontwikkeld naar het voorbeeld van blauwtong. De organisatie veronderstelt immers dat beide virussen zich op een gelijkaardige manier verspreiden. De hypothetische scenario’s die EFSA zodoende ontwikkelde, wijzen allemaal op een verdere verspreiding van het schmallenbergvirus in de komende maanden.

Omdat de beschikbare kennis over het nieuwe virus nog zo beperkt is, gaat EFSA uit van nog een aantal andere veronderstellingen. Zo wordt aangenomen dat het virus hoort bij de Simbu serogroep, en via muggen wordt overgedragen. “Maar een grootschalige en gecoördineerde datacollectie in alle lidstaten is nodig om zeker te zijn van deze veronderstellingen en om het virus beter te kunnen monitoren”, klinkt het. “Zo moet bijvoorbeeld onderzocht worden of dieren immuun kunnen worden voor het virus.”

EFSA zal deze datacollectie coördineren om te garanderen dat het binnen enkele maanden een duidelijk en compleet overzicht heeft van de situatie in Europa. Tegen juni 2012 wil EFSA vervolgens een algemene evaluatie publiceren van de impact van het virus op de gezondheid, de productiviteit en het welzijn van de besmette dieren, samen met een volledig overzicht van alle beschikbare kennis.

Ten slotte herhaalt EFSA dat het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) geen aanwijzingen heeft gevonden dat het virus ziekte kan veroorzaken bij de mens. “Maar we volgen de situatie samen op de voet op.”

Bron: Vilt.be

Gevecht om varkens met beter leven

Concurrerende slachterijen proberen Vion-Good Farming Star-deelnemers tot overstappen te bewegen. Dat gebeurt om snel zelf Beter Leven-varkensvlees aan te bieden tegen een lagere prijs. Vion probeert de aanval van zich af te slaan met een extra toeslag.

Marc van der Lee, woordvoerder van Vleesconcern Vion, stelt dat varkensvlees met 1 Ster van de Dierenbescherming inmiddels een zó stevige positie heeft, dat de belangstelling van de rest van de markt is gewekt en leveranciers gepaaid worden om van afnemer te wisselen. Hij benadrukt dat Vion inzet op een langdurige samenwerking. “Het mooiste is natuurlijk dat varkenshouders uit overtuiging voor de relatie met ons kiezen.”

Het varkensvlees met Beter Leven kenmerk met 1 ster is bij alle 850 Albert Heijn supermarkten in de plaats gekomen van het reguliere varkensvlees. Ook ketens als Dirk van den Broek, Deen en Lidl voeren steeds vaker het 1 Ster-vlees als standaard in het assortiment.

Vion betaalt sinds deze week aan GFS-varkenshouders een extra toeslag van 3 cent per kg.

 


Emissiemaatregelen stoppende varkenshouders

Kenniscentrum InfoMil heeft een lijst openbaar gemaakt met emissiebeperkende maatregelen voor (op termijn) stoppende varkensbedrijven.

De lijst is onderdeel van de zogenoemde ‘Stoppersregeling’, die weer onderdeel is van het Actieplan Ammoniak. De regeling is bedoeld voor varkenshouders die hun bedrijf op termijn willen stopzetten, maar dat niet doen vóór 2013. De stoppersregeling geeft hen de mogelijkheid het bedrijf nog enkele jaren voort te zetten. Wel moeten zij met (tijdelijke) maatregelen aan de reductie-eisen van het Besluit huisvesting voldoen. Zij moeten daarnaast in hun Bedrijfsontwikkelingplan hebben aangegeven dat het bedrijf uiterlijk per 1 januari 2020 stopt.
Om op de lijst van Infomil te komen, moet een maatregel minstens 10 procent reductie van de ammoniakuitstoot opleveren. De huidige lijst kan nog uitgebreid worden.

De maatregelen zijn nu schematisch weergegeven in verschillende diercategorieën, waaronder vleesvarkens, zeugen en biggen. Een uitgebreide omschrijving van alle maatregelen komt later in 2012 beschikbaar.  De grootste reductie kan behaald worden door het aanzuren van de mest tot een pH-waarde van 6 of lager (tot 70 procent), het verdunnen van de mest met water (tot 45 procent), het aanbrengen van een schuine plaat in het mestkanaal en met aanpassingen in het voer (10-30 procent).

 

Schmallenberg op 96 boerderijen aangetoond

Tot en met 8 februari 2012 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van 450 bedrijven een melding ontvangen van verschijnselen die kunnen wijzen op een besmetting met het Schmallenbergvirus. Het gaat om 168 schapenbedrijven, 261 rundveebedrijven en 21 geitenbedrijven. Op 3 rundvee-, 88 schapen- en 5 geitenbedrijven is het virus aangetoond.

Op 91 bedrijven loopt nog onderzoek. Dit schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in een brief aan de Tweede Kamer.

Situatie in andere landen

In Duitsland is het virus inmiddels vastgesteld bij 10 rundvee-, 317 schapen-, en 15 geitenbedrijven. In België is het virus op 4 rundvee- en 83 schapenbedrijven en 1 geitenbedrijf gevonden. In Frankrijk is het tot en met 30 januari op 50 schapenbedrijven aangetoond en in het Verenigd Koninkrijk tot en met 25 januari op 32 schapenbedrijven, 1 rundvee- en 1 geitenbedrijf.

Volksgezondheid

Het RIVM geeft op basis van de beschikbare gegevens aan dat de kans op infectie van mensen buitengewoon gering is. Er is nu een test om mensen op antistoffen te testen en een test om (delen van) het virus aan te tonen. Het RIVM werkt aan een voorstel om grotere groepen mensen te testen om een indruk te krijgen of mensen bij blootstelling met het virus geïnfecteerd kunnen worden.

Volgende week komt een aantal deskundigen op humaan en veterinair gebied samen om dit voorstel te bespreken. In die bijeenkomst wordt ook besproken of er een (theoretisch) risico is voor de mens en welk onderzoek er nog nodig is om hierover uitsluitsel te krijgen.

 

Zeugen niet overal tijdig in groepen

Alleen Engeland, Zweden en Luxemburg zijn klaar om te voldoen aan de Europese Unie (EU) eis om alle dragende zeugen per 1 januari 2013 op groepshuisvesting te houden. Dat meldt de Europese Commissie.

Wel is de verwachting dat ook Ierland, Litouwen, Denemarken en Duitsland de eis van de Europese Commissie van januari volgend jaar halen. Brits afgevaardigde George Lyon van het Europees Parlement stelde dat het omschakelen naar groepshuisvesting net zo’n fiasco wordt als die van de legbatterijen naar alternatieve systemen.

Bron: Nieuwe Oogst, René Luijmes

 

Bleker praat over Hedwigepolder met eurocommissaris

Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) praat op 16 februari met eurocommissaris Janez Potocnik (Milieu) over de Hedwigepolder. Een woordvoerder van de bewindsman heeft dat donderdag gezegd.

De Telegraaf meldde donderdag dat de Europese Commissie juridische stappen tegen Nederland voorbereidt. Via een zogenoemde inbreukprocedure zou afgedwongen kunnen worden dat de Hedwigepolder onder water komt te staan. Maar Bleker weet van niets, aldus een woordvoerder. ,,We zouden het onhoffelijk en vreemd vinden als voorbereidingen getroffen worden voor een inbreukprocedure nog voordat het gesprek heeft plaatsgevonden”, aldus de woordvoerder.

Nederland sprak eerder met Vlaanderen af om de Hedwigepolder te ontpolderen. Hiermee wordt de omgeving van de Schelde beter beschermd tegen overstromingen en kan de natuur langs de Westerschelde herstellen. Maar Bleker zoekt naar andere manieren om de natuur te compenseren voor het uitdiepen van de Westerschelde. Hierover probeert hij overeenstemming te vinden met de Europese Commissie.

Bron:ANP

 

Geen megavarkensstallen in Hellendoorn

De gemeente Hellendoorn is door de Raad van State in het gelijk gesteld om geen megastallen van Family Farmers toe te staan.

Het Brabantse Family Farmers, dat twee weken geleden failliet is verklaard, had plannen om samen met een varkenshouder op drie locaties in de gemeente grote varkensstallen te bouwen. De gemeente Hellendoorn wilde dat niet, omdat de stallen te dicht bij woningen komen te staan en het landschap aantasten. De gemeente is daarmee in het gelijk gesteld. Hellendoorn is daar blij mee. Ondanks het faillissement van Family Farmers zouden de megastallen bij een andere uitspraak van de Raad van State er mogelijk toch komen. Voor de curator van Family Farmers zou het interessant kunnen zijn om het recht om te bouwen aan andere geinteresseerden te verkopen.

Para-tbc via lucht overdraagbaar

De bacterie die bij runderen paratuberculose (para-tbc) veroorzaakt, kan zich ook via de lucht van het ene naar het andere dier verplaatsen. Tot nu toe werd gedacht dat overdracht van de bacterieën alleen via contact door mest of melk gebeurde.

Promotie-onderzoek van Susanne Eisenberg aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht heeft duidelijk gemaakt dat mycobacterium avium subspecies paratuberculosis, de bacterie die para-tbc veroorzaakt, zich ook via stofdeeltjes in de lucht van het ene naar het andere dier kan verplaatsen.
Para-tbc is een ziekte die bij geinfecteerde runderen ernstige diarree veroorzaakt. Dit gebeurt meestal pas  vijf tot zes jaar na besmetting. Mogelijk is er ook een verband tussen de para-tbc veroorzakende bacterie en de ziekte van Crohn bij de mens.
Bij het uitbannen van para-tbc zijn de maatregelen meestal vooral gericht op een snelle scheiding van koe en kalf na de geboorte om te voorkomen dat kalveren via melk of mest besmet raken. Onderzoeker Eisenberg concludeert dat het ook nodig is om kalveren na de geboorte en scheiding van hun moeder in een ander stalgebouw onder te brengen.