Categorie archief: Nieuws pluimveehouderij

Nieuwsberichten pluimveehouderij

Pluimveesector vraagt om ophokplicht

Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeft op 21 maart een verzoek bij het ministerie van Economische Zaken ingediend om zo snel mogelijk een ophokplicht van 12 weken af te kondigen voor bedrijfsmatig gehouden pluimvee. De oproep houdt verband met de recente uitbraken van vogelgriep op bedrijven met een uitloop naar buiten. Het verzoek wordt gesteund door de organisaties NOP, NVP, Anevei, Nepluvi en NBPW. De biologische pluimveehouders zijn tegen een ophokplicht.  Lees verder

Staatssecretaris schrapt drie Natura 2000-gebieden

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) heeft voor vijf gebieden bij de Europese Commissie verzocht deze gebieden van de Communautaire Lijst van Natura 2000-gebieden te verwijderen, waardoor deze gebieden niet langer onder de bescherming van de Habitatrichtlijn vallen. De Europese Commissie heeft ingestemd met dit verzoek voor de gebieden Boddenbroek, Groot Zandbrink en Teeselinkven. Voor het deelgebied Achter de Voort en Polder Stein geldt dit niet. Dat meldt de staatssecretaris aan de Tweede Kamer Lees verder

Subsidies salmonella pluimvee 2012 vastgesteld

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE)  heeft de subsidieregelingen Salmonella 2012 vastgesteld. Net als in voorgaande jaren is dit de basis voor het verstrekken van een vergoeding bij ruiming van een met Salmonella besmet koppel vermeerderingsdieren of (opfok)leghennen én voor een tegemoetkoming in de aankoopkosten van Salmonella vaccins voor vermeerderingsdieren (legras) of leghennen.

De ruimingsregeling geldt voor:

  • vermeerderingsdieren (leg- en vleesras) en broedeieren die besmet zijn met Salmonella enteritidis, typhimurium, hadar, infantis, virchow of java.
  • (opfok)leghennen tot een leeftijd van 43 weken die besmet zijn met Salmonella enteritidis of typhimurium.

De regeling 2012 is grotendeels gelijk aan die in 2011. Wel zijn de waardetabellen voor (opfok)leghennen geactualiseerd. Tevens is de vergoeding voor broedeieren van vermeerderingspluimvee gekoppeld aan marktwaardes.

De tegemoetkomingsregeling vaccins geldt voor:

  • vermeerderingsdieren (legras) of leghennen die volledig zijn gevaccineerd tegen Salmonella en zijn geplaatst op een Nederlands vermeerderings- of legbedrijf

Ook deze regeling is grotendeels gelijk aan die in 2011. Zo blijft de tegemoetkoming per gevaccineerd dier € 0,14.

Beide regelingen worden voor 50% gefinancierd uit een bijdrage van de EU en voor 50% uit heffingen opgebracht door betreffende sectoren. Ze zullen in werking treden na goedkeuring van het ministerie van EL&I. Wanneer deze goedkeuring wordt gegeven, is nog niet bekend. De regelingen zullen vervolgens met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 ingaan.

 

Nieuw VKI-formulier Duitse vleeskuikens

Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeft een nieuwe versie van het Duitse VKI-formulier voor vleeskuikens gepubliceerd.

Sinds 13 februari jl. staat versie 0.4 van dit Duitse formulier op de website van de productschappen (www.pve.nl). Alle vleeskuikenslachterijen wordt aangeraden hun relaties op te roepen alleen nog het nieuwe formulier te gebruiken.

Korte tijd geleden zijn de VKI-formulieren voor pluimvee aangepast aan de nieuwe regels rond Salmonella. Om de juiste acties te kunnen ondernemen, moeten slachterijen weten of een koppel vleeskippen besmet is met Salmonella (S.e., S.t. of een andere soort). Dit geldt natuurlijk ook voor vleeskuikens uit Duitsland.

Daarom is nu ook het VKI-formulier voor Duitse vleeskuikens geactualiseerd. De aangepaste ‘Erklärung bez. Informationen zur Lebensmittelkette (Masthühner)’ is beschikbaar in een Excel- en in een PDF-formaat. Samen met een toelichting zijn deze formulieren te downloaden van de website van de productschappen. In het Excel-bestand is de toelichting opgenomen als een werkblad; voor de PDF-file is de toelichting een apart PDF-bestand.

Klik hier voor meer informatie

Plannen voor Poultry Academy in Barneveld

De gemeente Barneveld, het Groenhorst College en het Dutch Poultry Centre hebben vergaande plannen voor het starten van een Poultry Academy in Barneveld. Het moet een gespecialiseerd opleidingscentrum voor de pluimveehouderij worden.

Doel van de Academy is om de versnippering van het huidige opleidingsaanbod op te heffen en de kwaliteit te verhogen. De Poultry Academy wordt een landelijk kennis- en opleidingscentrum op mbo- en hbo-niveau.

Het centrum zou een plek kunnen krijgen bij de vestiging van het Groenhorst College in Barneveld. De Poultry Academy moet landelijk, maar ook internationaal een rol van betekenis spelen. Eén gespecialiseerd opleidingscentrum voor de pluimveesector in Nederland kan de huidige versnippering van het opleidingsaanbod tegengaan en de kwaliteit verhogen, stellen de initiatiefnemers.

Directeur Gertwim de Haas van het Groenhorst College constateert een groeiende vraag naar mensen met expertise in de pluimveehouderij bij het bedrijfsleven. Zowel nationaal als internationaal. Er is naast mensen die op pluimveebedrijven werken ook vraag naar managers, voedingsdeskundigen, mensen met veterinaire kennis en onderzoekers met laboratoriumervaring.

 

Acute snot op pluimveebedrijf in Voorthuizen

Op een biologisch legpluimveebedrijf in Voorthuizen (Gld.) is een besmetting met infectieuze coryza (acute snot) vastgesteld. Dat meldt Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).

Het besmette bedrijf telt 12.000 leghennen en 6300 opfok leghennen. Omdat het een biologisch bedrijf betreft, heeft PPE niet de bevoegdheid om de betreffende pluimveehouder een ophokplicht op te leggen.

Wel is de boer dringend verzocht om ter voorkoming van besmetting van buurtbedrijven de hennen tenminste 4 weken binnen te houden.

Vogels
In een straal van 1000 meter rondom het besmette bedrijf liggen 6 andere pluimveebedrijven. Het betreft 2 bedrijven met scharrelhennen, 1 met koloniehuisvesting en 2 met vleeskuikens. Omdat geen van deze bedrijven pluimvee buiten houdt, is afgezien van het instellen van een verplichting om buiten lopend pluimvee af te schermen van wilde vogels.

Consumentenbond vindt veel ESBL’s op kip

Kipfilet is nog steeds niet met een gerust hart te eten, zo blijkt uit een test van de Consumentenbond. Op een enkele kip na werden op alle monsters ESBL-bacteriën aangetroffen.

Biologische kipfilet vertoont wel veel minder van deze antibiotica resistente bacteriën. De Consumentenbond roept iedereen op te laten weten dat er veel steviger moet worden opgetreden tegen het antibiotica gebruik door een protest te twitteren met #schonekip.

Kipfilet van langzaam groeiende rassen, zoals gebruikt voor biologisch kippenvlees bevat slechts eenachtste tot eenvijfde van de ESBL-besmetting op kipfilet uit de intensieve kippenbedrijven. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘hoewel het gebruik van antibiotica op industriekippen in 2011 voor het eerst terugliep, zitten kipfilets nog steeds onder de ESBL en andere poepbacteriën’. De intensieve kippenhouderij heeft het ESBL-probleem zelf veroorzaakt. De branche zet zo veel kippen in een kleine ruimte dat ziektekiemen zich razendsnel kunnen verspreiden. Daarom krijgen de kippen antibiotica maar in de loop van een paar generaties zijn de kiemen hier ongevoelig voor geworden. Voor gezonde mensen zijn de bacteriën niet gevaarlijk maar de ESBL-bacteriën kunnen er voor zorgen dat antibiotica niet aanslaat bij zieken.

Bedreiging volksgezondheid

De Consumentenbond ziet ESBL-bacteriën als een van de grootste bedreigingen voor de veiligheid van ons voedsel. De afgelopen jaren heeft de CB dan ook vaak bij de verantwoordelijke bewindslieden en de Tweede Kamer aangedrongen op een doeltreffende aanpak van de oorzaak: het overmatige gebruik van antibiotica in de veeteelt. De overheid streeft naar halvering van het gebruik van antibiotica in de veeteelt ten opzichte van 2009. Dat is voor de Consumentenbond onvoldoende.

Campylobacter

Voor het testoordeel van de kipfilets zijn behalve ESBL ook besmetting met de ziekteverwekker campylobacter, versheid en het dierenwelzijn meegeteld. Op versheid en dierenwelzijn gooit de biologische kipfilet hoge ogen. In totaal bevatte zo’n 60% van de door de Consumentenbond gekochte kipfiletverpakkingen campylobacter. Het onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

EU: Nederland moet legbatterijverbod handhaven

De Europese Unie (EU) maant Nederland te kleine, onaangepaste kooien voor legkippen te verbieden. Brussel wijst de Nederlands regering op het verbod op bepaalde kooien, dat op 1 januari van kracht werd.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, tikte vandaag ook 12 andere landen op de vingers. De EU-lidstaten hadden 12 jaar de tijd om de verouderde kooien te vervangen. Ondanks herhaalde oproepen weigerden de 13 lidstaten de Europese wetgeving naar behoren na te leven, stelt de commissie.

Brussel vindt dat elke kip moet kunnen beschikken over een kooi met een oppervlakte van minstens 750 vierkante centimeter. Ook heeft elke kip recht op een legnest, strooisel, een zitstok en voorzieningen om het doorgroeien van nagels tegen te gaan.

Oneerlijke concurrentie
De EU wil daarmee bereiken dat elk dier normaal gedrag kan ontwikkelen. Brussel vindt het belangrijk dat alle landen de afspraken nakomen. Niet alleen voor het welzijn van de kippen, maar ook om oneerlijke concurrentie binnen de EU te voorkomen.

Bron: ANP

 

Project antibioticavrije vleeskuikens gestrand

Het project antibioticavrij produceren in de vleeskuikensector, dat het Innovatienetwerk in 2011 is gestart met broederij Lagerweij, een aantal opfokbedrijven en vermeerderaars en slachterij GPS, is vastgelopen.

Er bleek onvoldoende samenhang en samenwerking in de keten, meldt projectleider Lenie Klein Holkenborg. Broederij Lagerweij heeft bovendien aangegeven dat het wil stoppen met het project. Om het project weer in gang te krijgen wordt gezocht naar een keten of integratie waar een sterke samenhang bestaat en waar ook de slachterij en eventueel de voerindustrie bij betrokken is.

Voorzitter Jan Wolleswinkel van de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) betreurt het dat het project is gestrand. Recent werd ook bekend dat Plukon de cent toeslag voor antibioticavrij opgefokte vleeskuikens afschaft. Er gaat volgens Wolleswinkel een verkeerd signaal van uit. Er zal binnenkort over worden gesproken binnen het Productschap Pluimvee en Eieren.

Bron: Boerderijvandaag

 

Biohuis is nieuwe organisatie voor biologische boeren

Op 18 januari is in Zwolle bij vakbeurs Biovak de startvergadering van het BioHuis. Het BioHuis is een nieuwe organisatie voor biologische boeren.

Het gaat om een initiatief van de verschillende sectorale en regionale biologische organisaties: Natuurweide, VBV, BPV, Prisma, Groene Geit, NVPM, NBLV, FBBF, Biowad, BDEko, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Productwerkgroepen Boomteelt en Sierteelt, Studieclub akker- en tuinbouw Zuidwest en LTO Groeiservice Bio Glas.

Het BioHuis is in oprichting en voor de ledenvergadering worden alle biologische boeren en boerinnen uitgenodigd. De oprichting van de organisatie gebeurt bij de opening van de Biovak.

De afgelopen decennia heeft de biologische sector veel ontwikkelingen doorgemaakt. Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor de overheid, die veel initiatieven van de sector heeft ondersteund. De overheid legt het initiatief in de toekomst meer bij de sector zelf. De verschillende sectorale en regionale biologische organisaties zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het moment daar is dat de biologische primaire sector een gezamenlijk onderkomen krijgt in het BioHuis.