Categorie archief: Nieuws varkenshouderij

Nieuwsberichten varkenshouderij

Nieuwe stam influenzavirus gevonden

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft eind vorig jaar een nieuw type griepvirus gevonden op varkensbedrijven.

In het najaar van 2012 kwamen op enkele varkensbedrijven griepverschijnselen voor zonder dat bij de varkens antistoffen tegen griep konden worden aangetoond met de gebruikte HAR-testen voor de typen H1N1, H1N2 en H3N2. Lees verder

Staatssecretaris schrapt drie Natura 2000-gebieden

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) heeft voor vijf gebieden bij de Europese Commissie verzocht deze gebieden van de Communautaire Lijst van Natura 2000-gebieden te verwijderen, waardoor deze gebieden niet langer onder de bescherming van de Habitatrichtlijn vallen. De Europese Commissie heeft ingestemd met dit verzoek voor de gebieden Boddenbroek, Groot Zandbrink en Teeselinkven. Voor het deelgebied Achter de Voort en Polder Stein geldt dit niet. Dat meldt de staatssecretaris aan de Tweede Kamer Lees verder

Varkenshouder mag grond niet als parkeerplaats verhuren

Een varkenshouder uit het Brabantse Wintelre moet binnen drie weken stoppen met het aanbieden van parkeerplekken voor passagiers van Eindhoven Airport.

Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, waar Wintelre onder valt, legde de varkenshouder een last onder dwangsom op om hem te dwingen met de activiteiten te stoppen. Het bestemmingsplan laat het inrichten van een parkeerterrein niet toe. Ook vreest het college verkeersoverlast.

De varkenshouder spande een kort geding aan tegen de gemeente om de opgelegde last onder dwangsom ongedaan gemaakt te krijgen. De rechter stelde het gemeentebestuur echter in het gelijk. Er is geen zicht op een wijziging van het bestemmingsplan die de activiteiten van de varkenshouder in de toekomst wel legaal zouden kunnen maken.

Bron: Eindhovens Dagblad

Familieruzie splijt top varkensslachterij Tönnies

Tönnies, het grootste Duitse slachthuis, wordt verdeeld door een familietwist. Aandeelhouders Clemens Tönnies en zijn neef Robert Tönnies liggen met elkaar overhoop. Clemens zou weigeren nog langer met zijn neef samen te werken en volgens de advocaat van Robert streeft hij naar een opsplitsing van het bedrijf. Robert probeert met behulp van investeerders de aandelen van zijn oom over te nemen.

Het was de vader van Robert, Bernd Tönnies, die in 1971 het bedrijf oprichtte en het later samen met zijn broer Clemens verder uitbouwde. Zestig procent van de aandelen was in handen van de vader van Robert, Clemens had de overige 40 procent in zijn bezit. Toen Bernd in 1994 stierf, erfden zijn beide zonen elk de helft van zijn aandelen. Robert (33) nam nadien de aandelen van zijn broer over en schonk een deel van zijn aandelen aan zijn oom Clemens (55), waardoor die een meerderheidsbelang in het bedrijf bekwam.

De familieruzie ontstond rond de privébedrijven die Clemens Tönnies de afgelopen jaren kon vergaren. Zo heeft hij grote varkensbedrijven in Rusland en Duitsland gekocht. Robert ziet dit als een schending van het verbod op belangenvermenging en vraagt nu dat zijn oom de bedrijven die hij privé heeft verworven onderbrengt in de gemeenschappelijke onderneming.

Ook wil Robert een nieuwe ondernemingsraad voor het vleesconcern. Hij denkt daarbij aan een dubbel bestuur die door een onafhankelijke toezichtsraad wordt gecontroleerd. Clemens Tönnies is immers al lange tijd de enige chef van de Duitse vleesverwerker. Hij wordt bijgestaan door een persoonlijke adviesraad. Clemens heeft beide claims afgewezen en om die reden wil Robert zijn schenking nu ongedaan maken.

De advocaat van Robert, Mark Binz, laat weten dat Clemens aanstuurt op een splitsing van het bedrijf. “Maar Robert wil zich niet uit het bedrijf laten dringen, zeker niet na zijn gulle schenking aan zijn oom”, verklaart Binz in de Duitse media. Robert Tönnies probeert daarom de aandelen van zijn oom over te nemen via investeerders. Als de schenking van de aandelen ongedaan wordt gemaakt, zal Clemens niet langer de meerderheid van de aandelen in zijn bezit hebben en zou de medewerking van hem bij het dagelijks bestuur niet meer nodig zijn.

Bron: Vilt-Boerenbusiness

 

Gevecht om varkens met beter leven

Concurrerende slachterijen proberen Vion-Good Farming Star-deelnemers tot overstappen te bewegen. Dat gebeurt om snel zelf Beter Leven-varkensvlees aan te bieden tegen een lagere prijs. Vion probeert de aanval van zich af te slaan met een extra toeslag.

Marc van der Lee, woordvoerder van Vleesconcern Vion, stelt dat varkensvlees met 1 Ster van de Dierenbescherming inmiddels een zó stevige positie heeft, dat de belangstelling van de rest van de markt is gewekt en leveranciers gepaaid worden om van afnemer te wisselen. Hij benadrukt dat Vion inzet op een langdurige samenwerking. “Het mooiste is natuurlijk dat varkenshouders uit overtuiging voor de relatie met ons kiezen.”

Het varkensvlees met Beter Leven kenmerk met 1 ster is bij alle 850 Albert Heijn supermarkten in de plaats gekomen van het reguliere varkensvlees. Ook ketens als Dirk van den Broek, Deen en Lidl voeren steeds vaker het 1 Ster-vlees als standaard in het assortiment.

Vion betaalt sinds deze week aan GFS-varkenshouders een extra toeslag van 3 cent per kg.

 


Emissiemaatregelen stoppende varkenshouders

Kenniscentrum InfoMil heeft een lijst openbaar gemaakt met emissiebeperkende maatregelen voor (op termijn) stoppende varkensbedrijven.

De lijst is onderdeel van de zogenoemde ‘Stoppersregeling’, die weer onderdeel is van het Actieplan Ammoniak. De regeling is bedoeld voor varkenshouders die hun bedrijf op termijn willen stopzetten, maar dat niet doen vóór 2013. De stoppersregeling geeft hen de mogelijkheid het bedrijf nog enkele jaren voort te zetten. Wel moeten zij met (tijdelijke) maatregelen aan de reductie-eisen van het Besluit huisvesting voldoen. Zij moeten daarnaast in hun Bedrijfsontwikkelingplan hebben aangegeven dat het bedrijf uiterlijk per 1 januari 2020 stopt.
Om op de lijst van Infomil te komen, moet een maatregel minstens 10 procent reductie van de ammoniakuitstoot opleveren. De huidige lijst kan nog uitgebreid worden.

De maatregelen zijn nu schematisch weergegeven in verschillende diercategorieën, waaronder vleesvarkens, zeugen en biggen. Een uitgebreide omschrijving van alle maatregelen komt later in 2012 beschikbaar.  De grootste reductie kan behaald worden door het aanzuren van de mest tot een pH-waarde van 6 of lager (tot 70 procent), het verdunnen van de mest met water (tot 45 procent), het aanbrengen van een schuine plaat in het mestkanaal en met aanpassingen in het voer (10-30 procent).

 

Zeugen niet overal tijdig in groepen

Alleen Engeland, Zweden en Luxemburg zijn klaar om te voldoen aan de Europese Unie (EU) eis om alle dragende zeugen per 1 januari 2013 op groepshuisvesting te houden. Dat meldt de Europese Commissie.

Wel is de verwachting dat ook Ierland, Litouwen, Denemarken en Duitsland de eis van de Europese Commissie van januari volgend jaar halen. Brits afgevaardigde George Lyon van het Europees Parlement stelde dat het omschakelen naar groepshuisvesting net zo’n fiasco wordt als die van de legbatterijen naar alternatieve systemen.

Bron: Nieuwe Oogst, René Luijmes

 

Geen megavarkensstallen in Hellendoorn

De gemeente Hellendoorn is door de Raad van State in het gelijk gesteld om geen megastallen van Family Farmers toe te staan.

Het Brabantse Family Farmers, dat twee weken geleden failliet is verklaard, had plannen om samen met een varkenshouder op drie locaties in de gemeente grote varkensstallen te bouwen. De gemeente Hellendoorn wilde dat niet, omdat de stallen te dicht bij woningen komen te staan en het landschap aantasten. De gemeente is daarmee in het gelijk gesteld. Hellendoorn is daar blij mee. Ondanks het faillissement van Family Farmers zouden de megastallen bij een andere uitspraak van de Raad van State er mogelijk toch komen. Voor de curator van Family Farmers zou het interessant kunnen zijn om het recht om te bouwen aan andere geinteresseerden te verkopen.