Categorie archief: Nieuws varkenshouderij

Nieuwsberichten varkenshouderij

Afrikaanse varkenspest grijpt om zich heen in Rusland

Er komen steeds meer meldingen van uitbraken van Afrikaanse varkenspest uit Rusland. De vertegenwoordigers van Rosselkhoznadzor doen steeds meer meldingen van nieuwe vondsten van Afrikaanse varkenspest(ASF) in het zuiden van Rusland. De derde opeenvolgende uitbraak gedurende dit jaar werd geregistreerd in de Krasnodar regio. Dat meldt Pig Progress.  

Volgens de gegevens, verstrekt door het Krasnodar interregionaal laboratorium, werd tijdens onderzoek op monsters verzameld van dode dieren van het bedrijf ‘Kolos’ in Krupskaya het virus geïdentificeerd.

Het bedrijf Kolos telt 6.324 dieren. In de dichtsbijzijnde stad Krupskaya en Otrubnoi lopen nog eens 78 dieren. In totaal lopen in de Krasnoarmeysk regio ongeveer 25.000 dieren. Het is nog steeds onduidelijk hoeveel dieren afgemaakt moeten worden om te voorkomen dat de ziekte zich verder kan verspreiden. Het varkensbedrijf waar de ziekte is vastgesteld bevindt zich ongeveer 60 km van de vorige uitbraak vandaan.

Bron: boerenbusiness.nl

 

Inventarisatie groepshuisvesting zeugen

Het Productschap Vee en Vlees (PVV) inventariseert samen met de landbouworganisaties LTO en NVV of het zeugenhouders gaat lukken om voor 2013 alle dragende zeugen in groepen te huisvesten.

Door Europese regels is vanaf 1 januari 2013 alleen nog maar groepshuisvesting van dragende zeugen toegestaan in heel Europa. Van de Nederlandse zeugenhouders heeft nu nog ongeveer 25 % de zeugen individueel gehuisvest.

Met de inventarisatie willen PVV, LTO en NVV, eventuele problemen met vergunningprocedures bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) onder de aandacht brengen. Hiervoor heeft het PVV informatie van zeugenhouders nodig. Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie bij zeugenhouders, verstuurt het PVV deze week aan alle zeugenhouders een vragenlijst. Hierin wordt gevraagd naar de situatie op de bedrijven en naar de haalbaarheid van de groephuisvesting.
Samen met LTO , NVV en het Ministerie van EL&I zal het PVV dan nagaan welke vorm van ondersteuning nodig en mogelijk is.

Varkenshouderijketen Family Farmers failliet

Op 24 januari heeft de rechtbank Den Bosch het faillissement uitgesproken van Family Farmers BV en Family Farmers Genetics BV. Er is een curator benoemd om het faillissement af te wikkelen.

Leon Knoops en Robert van Lierop, de oprichters en directeuren van Family Farmers, melden op hun site dat de ondernemingen zijn getroffen door de kredietcrisis en de algehele malaise in de varkenshouderijsector.

Family Farmers moest eind 2010 het ondernemingsprofiel noodgedwongen bijstellen. Heel 2011 is er gerorganiseerd en gewerkt aan de continuïteit van de onderneming. Eind 2011 werd duidelijk dat Family Farmers het niet ging redden zonder additionele financiering, een crediteurensanering en het omzetten van direct opeisbare verplichtingen in achtergesteld vermogen. Alhoewel in eerste instantie van vele kanten medewerking werd toegezegd, is dat traject niet succesvol gebleken.

 

Beren leggen meer fosfor vast dan borgen

De P-uitscheiding van beren is ruim 20 procent kleiner dan die van borgen. 

Dat blijkt uit onderzoek van Schothorst Feed Research. De kleinere fosforuitscheiding door beren komt niet alleen door een gunstiger voederconversie maar ook door een grotere vastlegging van fosfaat in vlees en beenderen.
De forfaitaire norm voor afvoer van fosfor via dieren zou daarom minimaal 2,5 procent hoger moeten liggen voor bedrijven die beren mesten, concluderen de Schothorst-onderzoekers.
Bij een gelijk slachtgewicht bevat het lichaam van beren ruim 5 procent meer fosfor dan dat van borgen.

Bron: Schothorst Feed Research

 

Omzet Varkens K.I. Nederland daalt 7,5 %

De sperma-afzet van Varkens K.I. Nederland lag in 2011 7,7% lager dan in 2010.
In totaal bedroeg de afzet in 2011 3,35 miljoen doses. In 2010 was dat nog
3,62 miljoen doses. Van deze totale productie werden 63.000 doses
geëxporteerd.

De afzetdaling komt voor het overgrote deel doordat veel bedrijven stoppen met
de zeugenhouderij. Een bedrijf als Varkens K.I. Nederland ondervindt hiervan als
een van de eerste de gevolgen. Een van de eerste zaken die een stoppend bedrijf
doet is stoppen met insemineren.
De Top Pie van TOPIGS nam 43% in 2011 van de afzet van eindbeersperma voor
zijn rekening. De afzet van Top Pie sperma groeide sterk (22%) . Dit ging ten
koste van de Talent, Tempo en de Deense Duroc.
Binnen de Top Pie lijn daalt het aantal doses sperma van beren aangekocht in
Duitsland, en dus niet binnen het eigen fokprogramma van TOPIGS
geproduceerd, sterk. Het aandeel binnen de Top Pie lijn was in 2010 16%, in
2011 was dit nog maar 8%. Dit is een signaal dat beren gefokt buiten een van de
grote fokprogramma’s steeds minder gevraagd zijn

Bron: Varkens K.I. Nederland

Biohuis is nieuwe organisatie voor biologische boeren

Op 18 januari is in Zwolle bij vakbeurs Biovak de startvergadering van het BioHuis. Het BioHuis is een nieuwe organisatie voor biologische boeren.

Het gaat om een initiatief van de verschillende sectorale en regionale biologische organisaties: Natuurweide, VBV, BPV, Prisma, Groene Geit, NVPM, NBLV, FBBF, Biowad, BDEko, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Productwerkgroepen Boomteelt en Sierteelt, Studieclub akker- en tuinbouw Zuidwest en LTO Groeiservice Bio Glas.

Het BioHuis is in oprichting en voor de ledenvergadering worden alle biologische boeren en boerinnen uitgenodigd. De oprichting van de organisatie gebeurt bij de opening van de Biovak.

De afgelopen decennia heeft de biologische sector veel ontwikkelingen doorgemaakt. Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor de overheid, die veel initiatieven van de sector heeft ondersteund. De overheid legt het initiatief in de toekomst meer bij de sector zelf. De verschillende sectorale en regionale biologische organisaties zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het moment daar is dat de biologische primaire sector een gezamenlijk onderkomen krijgt in het BioHuis.

 

Verwachte voerwinst varkenshouderij flink lager

De prognose voor de voerwinst in de zeugenhouderij voor 2011 valt met 359 euro 136 euro lager uit dan in 2010. Voor de vleesvarkenshouderij is de prognose 68 euro. Dat is zeven euro lager dan 2010. Grootste boosdoener is de voerprijs.

Vanuit de Overleggroep Prijsindicaties Varkenshouderij heeft Wageningen UR Livestock Research de prognoses opgesteld in opdracht van Productschap Vee en Vlees. De verwachte voerwinsten gelden tot het uitkomen van de nieuwe Kengetallenspiegel van Agrovision.De lagere verwachte voerwinst voor 2011 is vooral het gevolg van de hogere voerprijs. Het voer was in 2011 bijna 30% duurder dan in 2010. Van de kostprijs van vleesvarkens is het aandeel van voer (inclusief voer biggen) bijna 60%. Van de voerwinst moeten nog de overige bedrijfskosten, zoals arbeid, rente, aflossing en afvoer van mest worden betaald. De genoemde voerwinsten zijn te vergelijken met de Agrovision Kengetallenspiegel.

De prognose voor de voerwinst is berekend uit de technische resultaten van 2010, waarbij rekening is gehouden met de trendmatige jaarlijkse productieveranderingen. De prijzen voor biggen, vlees, opfokzeugen, slachtzeugen en voer zijn berekend uit diverse noteringen en LEI-statistieken, rekening houdend met toeslagen.

Voor de fiscale toetsing moeten de bedrijfsvoerwinsten nog gecorrigeerd worden naar de uitgangspunten van KWIN 2011-2012. Deze gecorrigeerde prognose komt uit op een voerwinst voor 2011 van 345 en 68 euro voor respectievelijk de zeugenhouderij en de vleesvarkenshouderij.

Al spoedig komen in januari de eerste fiscale bedrijfsresultaten beschikbaar, waarbij ook de wens tot toetsing met landelijke gemiddeldes naar voren komt. Deze toetsing is niet alleen nodig voor bedrijfsinterne evaluatie, maar wordt ook veel gebruikt door financiële instellingen. Sectorbreed is afgesproken dat de Kengetallenspiegel van Agrovision als benchmark wordt gebruikt. Tot het uitkomen van de kengetallenspiegel bestond in het verleden geen toetsingsmogelijkheid, waardoor de diverse partijen tijdelijk eigen statistieken gebruikten. De Overleggroep Prijsindicaties Varkenshouderij stelt daarom sinds 2010 voerwinstprognoses op die gelden tot het uitkomen van de nieuwe Kengetallenspiegel van Agrovision. In de Overleggroep zitten deskundigen uit de sector, overheid en bedrijfsleven (Wageningen UR Livestock Research, Rabobank, ABN AMRO en DLV Intensief Advies bv).

Nieuwe voedingsproducten voor meer weerstand

Trouw Nutrition Nederland BV en Mead Johnson Nutrition BV gaan met academische onderzoekspartners nieuwe voedingsconcepten en –producten ontwikkelen om het immuunsysteem van jonge dieren en zuigelingen te ondersteunen. Hiervoor bestaat volgens de samenwerkende bedrijven een grote markt; het project levert bovendien werkgelegenheid op. 
In de eerste maanden na de geboorte is het immuunsysteem van mens en dier volop in ontwikkeling. Via de moedermelk of in het ei worden allerlei belangrijke stoffen overgedragen die directe bescherming bieden tegen ziekteverwekkers en het immuunsysteem helpen zich verder te ontwikkelen. Toch hebben jonge dieren en pasgeboren kinderen niet altijd genoeg weerstand en kunnen infecties van bijvoorbeeld het maag-darmkanaal en de luchtwegen optreden.

Ontwikkeling voedingsspecialiteiten
Het project ‘ImmunoForce’ combineert wetenschappelijke en product-technische kennis met als doel om voedingsproducten te ontwikkelen die de gezondheid bevorderen. Met onderzoek en daarna ontwikkeling van voedingsspecialiteiten kan de afweer en immuniteit bij kinderen en jonge dieren ondersteund worden. Dit kan leiden tot een verminderd gebruik van antibiotica.

EFRO-subsidie
Voor dit onderzoeksproject is integratie tot stand gekomen van kennisinstellingen en bedrijven die actief zijn binnen Food Valley en Health Valley in de provincie Gelderland. De samenwerkende partners Trouw Nutrition Nederland BV (Putten), Mead Johnson Nutrition BV (Nijmegen), Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht (faculteit Diergeneeskunde, Immunologie (Vervelde en Van Eden)), UMCN St. Radboud (Nijmegen) en NIZO food research (Ede) ontvangen voor het project ‘ImmunoForce’ ruim € 2,6 miljoen subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de provincie Gelderland en het Rijk. Daarnaast investeren de partners zelf € 2,6 miljoen in onderzoek en productontwikkeling.

 

 

Varkens verongelukt in mestkelder

In een stal in Stramproy (L.) zijn maandag achttien varkens om het leven gekomen, nadat ze door een rooster waren gezakt en in de gierkelder terecht waren gekomen. Dat maakte de brandweer bekend.

De boer trof de dieren vanochtend aan in de kelder bij het controleren van de stal. De brandweer pompt de gierkelder van de boerderij aan de Lochtstraat leeg om de dode beesten eruit te kunnen halen.

VS wil af van preventief gebruik antibiotica

Vanwege toenemende problemen met antibioticaresistentie wil de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) af van  het preventief inzetten van derde en vierde generatie antibiotica in de veehouderij. 

Vanaf 5 april 2012 wil FDA preventief gebruik en andere niet erkende toepassingen van cephalosporines verbieden in de varkens-, pluimvee- en rundveehouderij. In de VS wordt dit type antibiotica nog steeds preventief ingezet in de pluimveehouderij hoewel dit geen correct gebruik is van dit geneesmiddel. FDA verbiedt dus iets wat eigenlijk al niet toegestaan is maar nog steeds gebruikelijk is in de Amerikaanse veehouderij.

In 2008 probeerde FDA reeds hetzelfde, maar na een storm van protest van geneesmiddelenproducenten, dierenartsen en veehouders werd het voorstel toen ingetrokken. Nu is het FDA menens omdat de resistentie tegen cephalosporines toeneemt, wat de humane geneeskunde voor problemen kan stellen. Ook niet erkende toepassingen van de antibiotica kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid omdat de voedselveiligheid dan niet gegarandeerd is.

In de VS is het gebruik van bepaalde antibiotica als groeibevorderaar nog steeds toegelaten. In Europa gaat de veehouderij veel zorgvuldiger om met antibiotica. Het preventief gebruik is nog niet volledig uitgeroeid, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd met de aandacht die zowel het Europees Parlement als de Europese Commissie het voorbije jaar aan de problematiek antibioticaresistentie hebben besteed.

Nederland staat zelfs zo ver dat het sinds 1 januari is gestopt met het gebruik van derde en vierde generatie antibiotica (cephalosporines en fluoroquinolones) in de varkenshouderij. In de melkvee- en vleesveehouderij is het gebruik ervan nog wel toegestaan. De varkenssector heeft zelf haar verantwoordelijkheid genomen door binnen de kwaliteitsregeling IKB de voor de humane geneeskunde meest kritische middelen te bannen. Hiermee loopt de varkenssector vooruit op het advies van de Nederlandse Gezondheidsraad om de routinematige behandeling met deze kritische middelen in de veehouderij te stoppen.