Categorie archief: Nieuws varkenshouderij

Nieuwsberichten varkenshouderij

Reparatie sluis Eefde kan beginnen

De deur van de sluis bij Eefde die dinsdag naar beneden viel, kan worden weggehaald om een schip dat in de sluis ligt te laten wegvaren. Daarna kan worden begonnen met het herstel van de sluis. Dat meldt Rijkswaterstaat na onderzoek door duikers. Het kan nog weken duren voordat schepen weer over het Twentekanaal kunnen varen.

De 90 ton zware deur en de daaronder liggende drempel blijken de klap goed te hebben doorstaan. Het hijsmechanisme is wel beschadigd. Hoe lang de reparatie gaat duren is nog niet te zeggen, aldus een woordvoerder.
In de agrarische sector zijn het met name de veevoerbedrijven ForFarmers en Hendrix UTD die schade ondervinden van de stremming van het Twentekanaal. ForFarmers heeft drie fabrieken aan het kanaal staan (Lochem, Delden, Almelo); Hendrix UTD één (Lochem). ForFarmers laat wekelijks 9.000 tot 15.000 ton aanvoeren. Hendrix UTD 4.500 tot 5.000 ton.
De veevoerbedrijven zullen voorlopig hun grondstoffen per vrachtwagen moeten aanvoeren. Dit gaat gebeuren vanuit Deventer waar binnenvaartschepen nog wel gelost kunnen worden.
Het is nog niet duidelijk wie op zal moeten draaien voor de schade.

 

Rabobank positief over markt varkens

De Rabobank verwacht dat de afzetperspectieven voor varkenshouders in 2012 beter worden.

In de varkenssector lijkt het er op dat de marges voor boeren na vijf slechte jaren gaan verbeteren nu het aanbod varkensvlees langzaam begint af te nemen. Door een overcapaciteit bij de verwerkers gaat het gevecht om het aanbod verder toenemen. Ook kan dit gaan zorgen voor een lagere marge voor verwerkers.

De Rabobank verwacht dat het aantal zeugen in Europa eind 2012 met ongeveer 9 procent is afgenomen. De vleesproductie daalt naar verwachting met 3,6 procent, naar 21,3 miljoen ton. De afname van het aantal zeugen is groter dan van de vleesproductie. Dat komt volgens de Rabobank doordat kleinere, minder efficiënte zeugenbedrijven stoppen en de meer efficiënte grotere bedrijven die productie overnemen.

Mede vanwege de crisis, zal de varkensvleesconsumptie in Europa in 2012 met ongeveer 1 procent dalen, schat de Rabobank. De export van varkensvlees buiten de EU steeg in de eerste helft van 2011 met 23 procent. Voor 2012 verwacht de bank echter een daling. Binnen de EU daalt de productie van varkensvlees. Maar buiten de unie is sprake van een toename.

De bank tekent aan dat momenteel niets zeker is door de volatilitiet van de voedselprijzen, de huidige economische omstandigheden, de exportmarkt en de valutamarkt.


 

Weinig kennis over zeugenuiers

Er bestaat in de varkenshouderij te weinig kennis over zeugenuiers. Daardoor is het lastig om uierproblemen op te lossen. Dit concludeert het netwerk ‘Vitaal Uier’.

Het netwerk, dat 2 jaar geleden werd opgericht, ontstond doordat zich op sommige bedrijven veel beschadigingen aan spenen en/of uiers voordoen, zonder dat daar een directe verklaring voor is.
Volgens de netwerkdeelnemers en dierenartsen blijkt een veelheid aan factoren invloed te (kunnen) hebben op het ontstane letsel.  In de zoektocht naar verklaringen voor betreffende beschadigingen is zowel nationaal als internationaal naar experts op dit gebied gezocht. Helaas hebben de deskundigen het netwerk niet verder kunnen helpen.

Bij het netwerk overheerst dan ook verbazing over de onderbelichting van kennis over het uier als vitaal onderdeel bij het groot brengen van biggen. Aan de hand van meer dan 1.500 foto’s met enige vorm van beschadiging aan uier en/of spenen is een indeling gemaakt van beschadigingen én de ernst van die beschadigingen. Doel is het samenstellen van een uierkaart om inzichtelijk te krijgen in welke mate het probleem op een bedrijf speelt.

,,De ervaring leert dat veel bedrijven zeggen dat het niet aan de orde is, totdat er aandacht aan wordt besteed en de betreffende zeugenhouder op de knieën gaat om het uier te bekijken. Men constateert dan meer trauma’s dan aanvankelijk gedacht”, meldt netwerkbegeleider Marco Hol. ,,Dat dit ook zijn weerslag heeft op het grootbrengend vermogen, spreekt voor zich.”

Het netwerk legt op dit moment de laatste hand aan de uierkaart, waarmee de mate van beschadiging op praktijkbedrijven kan worden geïnventariseerd. Deze kaart zal begin van 2012 gereed zijn. Bij de deelnemers aan het netwerk is de betreffende kaart dan ook in de praktijk getoetst.

Kostprijs big iets gedaald in Biggenprijzenschema

Ten opzichte van een half jaar geleden is de berekende kostprijs van een big met € 0,71 omlaag gegaan. Dit blijkt uit de jongste publicatie van  het Landelijk Biggenprijzenschema van januari 2012 € 55,45. De berekende kostprijs per kg varkensvlees bedraagt € 1,83. De kostprijzen zijn berekend op basis van de actuele voerprijzen en op basis van de technische en economische resultaten van het jaar 2010.

In het Landelijk Biggenprijzenschema worden de kostprijzen van een big en van een kg varkensvlees berekend. In de maand juli van ieder jaar wordt een vernieuwd kostprijzenschema uitgebracht. In de januari daarop volgend worden de kostprijzen opnieuw berekend op basis van de meest recente voerprijzen. Door enigszins lagere voerprijzen is de kostprijs licht gedaald van € 56,16 per big in juli 2010 naar € 55,45 in januari 2012. De kostprijs van vlees is gedaald van € 1,86 in juli 2011 naar € 1,83 per kg vlees. De voerprijzen laten de laatste jaren sterkere schommelingen zien dan we in het verleden gewend waren en het voer is gemiddeld fors duurder geworden. Nadat in 2008 de voerprijzen op een hoog niveau lagen zijn deze in 2010 en 2011 wederom sterk gestegen.

Op basis van deze kostprijzen kan bij een gegeven opbrengstprijs van varkensvlees een richtprijs voor biggen worden berekend, waarbij een eventuele winst of verlies evenredig tussen zeugenhouder en vleesvarkenshouder wordt verdeeld. Op basis van deze relatie komt het Landelijk Biggenprijzenschema tot stand, waarin bij een bepaalde vleesprijs (basisnotering) een biggenprijs is af te lezen (= wekelijkse richtprijs).

Het nieuwe Biggenprijzenschema is te downloaden. Evenals in juli zijn zowel een schema inclusief omzetbelasting als exclusief omzetbelasting beschikbaar. De gepubliceerde richtprijsnoteringen en voerprijscorrecties blijven gebaseerd op het schema inclusief omzetbelasting

Het landelijk biggenprijzenschema is opgesteld door Wageningen UR Livestock Research in samenwerking met DLV Dier Groep, NVV, Rabobank en de Vakgroep Varkenshouderij LTO. Het landelijk biggenprijzenschema wordt gefinancierd door het Productschap Vee en Vlees (PVV).

Gebruik nP-voeders neemt vlucht

Zo’n 1.500 veehouderijklanten van Agrifirm maken sinds oktober gebruik van nP-voeders. Hiermee verminderen ze de P-aanvoer van hun bedrijf.

Fosfaat verlagen via het voerspoor is onder andere mogelijk via nP-eiwitrijke voeders in het basisrantsoen, nP DairyFit® mineralen en via aanvullende nP-voeders. Een totaalrantsoenbenadering is daarbij essentieel. Agrifirm meldt dat sinds afgelopen zomer het gebruik van nP-voeders in basis rantsoenen en aanvullende nP-voeders is verdriedubbeld ten opzichte van het vorige winterseizoen.


Handtekeningen tegen veetransport

Dierenwelzijnsorganisatie WSPA haalde afgelopen maandag de miljoenste handtekening op tegen veetransporten over lange afstanden. Samen met anderen dierenorganisaties blijft WSPA zich inzetten voor aanpassing van de Europese transportregels.

In Duitsland hebben bijna 350.000 mensen de petitie ondertekend. In België werden bijna 16.000 handtekeningen verzameld. De campagne roept de EU en de regeringsleiders op om de huidige wetgeving aan te passen, zodat dieren niet langer dan acht uur onderweg zijn voordat ze worden geslacht. De huidige Europese wetgeving staat toe dat dieren gedurende meerdere dagen over duizenden kilometers worden vervoerd.

“We hopen dat politici zich bij dit aantal ondertekenaars zullen realiseren dat de huidige wetgeving niet acceptabel is en zich genoodzaakt voelen om deze aan te passen”, zegt Ruud Tombrock, directeur van WSPA Benelux. Volgens de dierenwelzijnsorganisaties kampen de dieren regelmatig met uitputtingsverschijnselen, verwondingen, uitdroging en worden ze blootgesteld aan extreme kou en hitte door de lange transportduur en slechte naleving van de huidige regels.

Wakker Dier tegen Nieuw Gemengd Bedrijf

Wakker Dier heeft  bezwaar aangetekend tegen de geplande vergunning voor het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst (L). Het Nieuw Gemengd Bedrijf is een plan van een aantal ondernemers om op één locatie pluimvee en varkens te houden, en dat te combineren met verwerking van mest en energieopwekking. 

Volgens Wakker Dier is sprake van een extreem groot veebedrijf. Het extreem grote veebedrijf voor 1.1 miljoen kippen en 35.000 varkens wordt meer dan 10 keer groter dan de grens waarboven van een megastal gesproken wordt, schrijft de actiegroep.  ,,Staatssecretaris Bleker noemde een dergelijke stal voor meer dan 1 miljoen kippen afgelopen november nog een exces, maar onderneemt nu niets tegen de bouw. Het dierenleed dreigt ook giga te worden, met varkens en kippen in etages opgestapeld”, aldus Sjoerd van der Wouw van Wakker Dier. ,,Een deel van de kippen wordt in dieronterende krappe kooien gehouden. De andere kippen worden in een nieuw stalsysteem op extreem industriële wijze vetgemest: de plofkippen worden vetgemest op lopende banden die in directe verbinding staan met een slachterij, zodat deze op de slachtleeftijd van de kuikens alleen nog maar afgedraaid hoeven te worden.”

Wakker Dier is verontwaardigd dat de Provincie een vergunning wil verlenen en zeker ook dat Staatssecretaris Bleker hier geen stokje voor steekt. De provincie Limburg heeft in een ontwerpbesluit aangegeven de vergunning voor het gigabedrijf te willen verlenen. Vandaag is de laatste dag dat nog bezwaar (‘zienswijze’) kan worden gemaakt. De Provincie moet nu komende maanden beslissen of ze de vergunning definitief wil verstrekken, waarna er beroep kan (en zal) worden aangetekend.

 

Bijna alle zeugenhouders hebben tijdig groepshuisvesting

In 2013 beschikt 90 procent van de zeugenhouders over groepshuisvesting voor de zeugen. Dit blijkt uit een inventarisatie van onderzoeksinstituut LEI en Agridirect.

De Europese Commissie heeft aan de lidstaten gevraagd te peilen hoe ver de varkenshouders zijn met de implementatie van groepshuisvesting voor drachtige zeugen. Het LEI, onderdeel van Wageningen UR, heeft dat in samenwerking met AgriDirect voor Nederland in kaart gebracht.

Inmiddels huisvest 77% van de bedrijven de zeugen geheel of gedeeltelijk in groepen, zo blijkt uit de LEI-nota Stand van zaken van implementatie van groepshuisvesting voor dragende zeugen in Nederland. In totaal zitten 71% van de zeugen in Nederland nu in groepshuisvesting. Naar verwachting is eind 2012 90% van de zeugenhouders volledig overgeschakeld.

Grote bedrijven lopen voorop
De grotere bedrijven zijn gemiddeld verder met groepshuisvesting dan de kleinere. Zo is 68% van de bedrijven met minstens 750 zeugen al volledig om. Bij de bedrijven tussen 100 en 250 zeugen is slechts 43% volledig klaar met groepshuisvesting.

Van alle zeugenbedrijven heeft 53% de zeugen volledig in groepen; deze bedrijven hebben 56% van de zeugen in Nederland. Nog eens 23% van de bedrijven is gedeeltelijk klaar met groepshuisvesting. In totaal hebben nu 77% van de zeugenbedrijven de dragende zeugen nu geheel of gedeeltelijk in de groep. Er is dus nog wel werk aan de winkel voor de zeugenhouders.

2013
In 2013 zal 90% van de zeugenbedrijven volledig zijn omgeschakeld naar groepshuisvesting. Bij de 10% die achterblijft wordt een gebrek aan financiële mogelijkheden als belangrijkste reden opgegeven. Op afstand volgde het argument dat de ondernemer nog een vergunningaanvraag had lopen en dus niet op tijd gereed kon zijn; andere argumenten waren dat de ondernemer het nog niet weet, of dat het bedrijf verplaatst wordt.

Populaire stalsystemen
Circa 40% van de zeugen is gehuisvest in groepen van meer dan 40 zeugen. Ruim 20% van de zeugen ligt in groepen van maximaal 10 dieren. De meest voorkomende huisvestingssystemen op dit moment zijn voerligboxen met uitloop en groepen met voerstations op beton; beide systemen komen op ongeveer een derde van de bedrijven met groepshuisvesting voor. De bedrijven die nog moeten omschakelen kiezen in ruim de helft van de gevallen voor het systeem voerligboxen met uitloop.

Bron: LEI/Agridirect

Weer MKZ in Paraguay

Paraguay heeft maandag bevestigd dat in het noorden van het land opnieuw mond- en klauwzeer is uitgebroken. Het gaat om hetzelfde gebied waar de besmettelijke ziekte vorig jaar ook al uitbrak.

Mond- en klauwzeer is een zeer besmettelijke ziekte onder eenhoevigen, zoals runderen en varkens, en de meeste landen hebben een importverbod ingesteld op vlees afkomstig uit landen waar de ziekte heerst om besmetting te voorkomen.

Volgens Daniel Rojas, het hoofd voor dierenwelzijn binnen de regering, zijn 170 van de 194 runderen op een veehouderij in het noordelijke departement San Pedro geruimd. De export van vee uit andere delen van het land is inmiddels hervat, zei Rojas.

Bron: Novum/AP

Vion koopt Amerikaans bedrijf

VION Food Group in Eindhoven heeft een bedrijf in Amerika overgenomen.

Het gaat om Eastman Gel, dat is gevestigd in Peabody. Hier wordt gelatine voor de fotografische, farmaceutische en voedselverwerkende industrie gemaakt. Er werken 95 mensen. Eastman Gel gaat deel uitmaken van Rousselot, een onderdeel van de kernactiviteit Vion Ingredients. Door deze overname versterkt gelatineproducent Rousselot zijn positie op de groeiende farmaceutische markt en verstevigt het bedrijf zijn huidige wereldwijde positie, in het bijzonder in de North American Free Trade Agreement (NAFTA), zo meldt Vion