Nieuwe stam influenzavirus gevonden

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft eind vorig jaar een nieuw type griepvirus gevonden op varkensbedrijven.

In het najaar van 2012 kwamen op enkele varkensbedrijven griepverschijnselen voor zonder dat bij de varkens antistoffen tegen griep konden worden aangetoond met de gebruikte HAR-testen voor de typen H1N1, H1N2 en H3N2. De algemene ELISA-test en de PCR-test reageerden wel. Nader onderzoek door de GD heeft duidelijk gemaakt dat het om een niet eerder in Nederland aangetroffen H1N1-stam gaat. De gevonden stam behoort wel tot het klassieke H1N1-cluster in Europa. Het is niet verwant aan het pandemische-H1N1-2009 Influenzavirus, de zogenaamde Mexicaanse griep.

Inmiddels is een nieuwe test ontwikkeld en de GD zal deze nieuwe test opnemen in het diagnostisch pakket. Dit geval toont goed het belang aan van monitoring, zeker voor RNA-virussen zoals influenza. Een vergelijkbaar geval heeft zich in Duitsland voorgedaan in 2012 met een H1N2-stam die met bestaande antistoftesten niet gedetecteerd kon worden. Het is niet bekend of deze H1N2-stam in Nederland voorkomt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *