Pluimveesector vraagt om ophokplicht

Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeft op 21 maart een verzoek bij het ministerie van Economische Zaken ingediend om zo snel mogelijk een ophokplicht van 12 weken af te kondigen voor bedrijfsmatig gehouden pluimvee. De oproep houdt verband met de recente uitbraken van vogelgriep op bedrijven met een uitloop naar buiten. Het verzoek wordt gesteund door de organisaties NOP, NVP, Anevei, Nepluvi en NBPW. De biologische pluimveehouders zijn tegen een ophokplicht. Het Productschap is ervan overtuigd dat er zonder extra maatregelen op korte termijn meer besmettingen met vogelgriep op pluimveebedrijven zullen volgen. Het huidige virus blijkt aanzienlijk meer klinische verschijnselen ten toon te spreiden dan het virus dat bij de uitbraken van vorig jaar speelde. Gezien het grote belang dat de pluimveesector heeft bij een goed lopende export, moet voorkomen worden dat de export naar derde landen wordt onderbroken. Daarmee ontstaat het risico dat marktposities definitief verloren gaan.

Biologische pluimveehouders tegen ophokplicht
De Vereniging van Biologische pluimveehouders blijft tegen een ophokplicht voor buitenlopend bedrijfsmatig gehouden pluimvee. De organisatie heeft ook een zienswijze naar het ministerie van Economische Zaken gestuurd. In de brief wijst de organisatie op afspraken in het draaiboek voor vogelgriep waarin staat dat uitbraken van laagpathogene varianten van vogelgriep geen aanleiding hoeven te zijn voor het instellen van een ophokplicht. De biologische legpluimveehouders vrezen bovendien negatieve effecten voor de eierhandel. Met name de afzet naar Duitsland kan in gevaar komen.

Bron: Boerderij Vandaag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *