Subsidies salmonella pluimvee 2012 vastgesteld

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE)  heeft de subsidieregelingen Salmonella 2012 vastgesteld. Net als in voorgaande jaren is dit de basis voor het verstrekken van een vergoeding bij ruiming van een met Salmonella besmet koppel vermeerderingsdieren of (opfok)leghennen én voor een tegemoetkoming in de aankoopkosten van Salmonella vaccins voor vermeerderingsdieren (legras) of leghennen.

De ruimingsregeling geldt voor:

  • vermeerderingsdieren (leg- en vleesras) en broedeieren die besmet zijn met Salmonella enteritidis, typhimurium, hadar, infantis, virchow of java.
  • (opfok)leghennen tot een leeftijd van 43 weken die besmet zijn met Salmonella enteritidis of typhimurium.

De regeling 2012 is grotendeels gelijk aan die in 2011. Wel zijn de waardetabellen voor (opfok)leghennen geactualiseerd. Tevens is de vergoeding voor broedeieren van vermeerderingspluimvee gekoppeld aan marktwaardes.

De tegemoetkomingsregeling vaccins geldt voor:

  • vermeerderingsdieren (legras) of leghennen die volledig zijn gevaccineerd tegen Salmonella en zijn geplaatst op een Nederlands vermeerderings- of legbedrijf

Ook deze regeling is grotendeels gelijk aan die in 2011. Zo blijft de tegemoetkoming per gevaccineerd dier € 0,14.

Beide regelingen worden voor 50% gefinancierd uit een bijdrage van de EU en voor 50% uit heffingen opgebracht door betreffende sectoren. Ze zullen in werking treden na goedkeuring van het ministerie van EL&I. Wanneer deze goedkeuring wordt gegeven, is nog niet bekend. De regelingen zullen vervolgens met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 ingaan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *