Emissiemaatregelen stoppende varkenshouders

Kenniscentrum InfoMil heeft een lijst openbaar gemaakt met emissiebeperkende maatregelen voor (op termijn) stoppende varkensbedrijven.

De lijst is onderdeel van de zogenoemde ‘Stoppersregeling’, die weer onderdeel is van het Actieplan Ammoniak. De regeling is bedoeld voor varkenshouders die hun bedrijf op termijn willen stopzetten, maar dat niet doen vóór 2013. De stoppersregeling geeft hen de mogelijkheid het bedrijf nog enkele jaren voort te zetten. Wel moeten zij met (tijdelijke) maatregelen aan de reductie-eisen van het Besluit huisvesting voldoen. Zij moeten daarnaast in hun Bedrijfsontwikkelingplan hebben aangegeven dat het bedrijf uiterlijk per 1 januari 2020 stopt.
Om op de lijst van Infomil te komen, moet een maatregel minstens 10 procent reductie van de ammoniakuitstoot opleveren. De huidige lijst kan nog uitgebreid worden.

De maatregelen zijn nu schematisch weergegeven in verschillende diercategorieën, waaronder vleesvarkens, zeugen en biggen. Een uitgebreide omschrijving van alle maatregelen komt later in 2012 beschikbaar.  De grootste reductie kan behaald worden door het aanzuren van de mest tot een pH-waarde van 6 of lager (tot 70 procent), het verdunnen van de mest met water (tot 45 procent), het aanbrengen van een schuine plaat in het mestkanaal en met aanpassingen in het voer (10-30 procent).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *