Kansen voor zuivel van schapen- en geitenmelk

Er zijn volop kansen voor producten van geiten- en schapenzuivel in Nederland. De afzet beperkt zich niet tot mensen met een koemelkallergie, maar blijkt veel groter te zijn. Consumenten kiezen vooral voor producten van geiten- of schapenzuivel vanwege de smaak en variatiemogelijkheden. Dat blijkt uit een onderzoek onder 301 consumenten en een beknopte literatuurverkenning van het LEI. Het LEI voerde het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van EL&I en in samenwerking met de Organic Goat Coöperatie en de Nederlandse Vereniging Professionele Melkschapenhouders.

Van de respondenten geeft 60% producten van geitenzuivel een rapportcijfer van 7 of hoger. De meeste ondervraagden associëren schapenzuivel met ‘moeilijk verkrijgbaar’, ‘kleinschalige productie’, ‘goed voor iemand met koemelkallergie’, ‘ambachtelijk’ en ‘biologisch’. Voor een deel van consumenten is het biologische aspect een meerwaarde. Geiten- en schapenzuivelproducten hebben een goede uitgangspositie om in te haken op belangrijke consumententhema’s, zoals gezondheid, genieten en beleving.

Huidige gebruikers van geiten- en schapenzuivelproducten zijn nieuwsgierige mensen. Zij doen niet alleen in de supermarkt hun boodschappen. Zij zijn ook te vinden op locaties met meer ruimte voor persoonlijk contact, zoals de kaaswinkel, de markt of een boerderijwinkel. Geiten- en schapenzuivelproducten zijn nog redelijk onbekend bij de Nederlandse consumenten. Tips bij het ontwikkelen van een thuismarkt zijn:

Maak bekend en bemind, begin bij de mensen die nieuwsgierig zijn naar en plezier beleven aan eten.
Benoem de generieke positieve productkenmerken meer: het is lekker en anders!
Maak gebruik van de diversiteit van afzetkanalen: stimuleer het opnemen van geiten- en schapenzuivelproducten bij verkopers (persoonlijk contact) of in recepturen (gemak).

Zie voor meer informatie het rapport Vol smaak en variatie op de website van het LEI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *