Staatssecretaris schrapt drie Natura 2000-gebieden

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) heeft voor vijf gebieden bij de Europese Commissie verzocht deze gebieden van de Communautaire Lijst van Natura 2000-gebieden te verwijderen, waardoor deze gebieden niet langer onder de bescherming van de Habitatrichtlijn vallen. De Europese Commissie heeft ingestemd met dit verzoek voor de gebieden Boddenbroek, Groot Zandbrink en Teeselinkven. Voor het deelgebied Achter de Voort en Polder Stein geldt dit niet. Dat meldt de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.Afgelopen jaar is in opdracht van het ministerie van EZ door Alterra, in samenwerking met Universiteit Tilburg, een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het samenvoegen van gebieden. Dat blijkt mogelijk is als rekening wordt gehouden met enkele randvoorwaarden:

  • De samen te voegen gebieden moeten een ecologische samenhang hebben
  • Waar flexibiliteit ontstaat in het ruimtelijk schuiven van natuurwaarden, mag de verspreiding van de natuurwaarde op landelijke schaal niet verminderen.
  • Het samenvoegen moet een ecologische meerwaarde met zich meebrengen.

Dijksma is het eens met deze randvoorwaarden. Zij rekent het duurzaam borgen van het behalen van instandhoudingsdoelstellingen ook tot een ecologische meerwaarde, zoals het vinden van synergie met maatregelen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water of het efficiƫnter inzetten van middelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *