VS wil af van preventief gebruik antibiotica

Vanwege toenemende problemen met antibioticaresistentie wil de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) af van  het preventief inzetten van derde en vierde generatie antibiotica in de veehouderij. 

Vanaf 5 april 2012 wil FDA preventief gebruik en andere niet erkende toepassingen van cephalosporines verbieden in de varkens-, pluimvee- en rundveehouderij. In de VS wordt dit type antibiotica nog steeds preventief ingezet in de pluimveehouderij hoewel dit geen correct gebruik is van dit geneesmiddel. FDA verbiedt dus iets wat eigenlijk al niet toegestaan is maar nog steeds gebruikelijk is in de Amerikaanse veehouderij.

In 2008 probeerde FDA reeds hetzelfde, maar na een storm van protest van geneesmiddelenproducenten, dierenartsen en veehouders werd het voorstel toen ingetrokken. Nu is het FDA menens omdat de resistentie tegen cephalosporines toeneemt, wat de humane geneeskunde voor problemen kan stellen. Ook niet erkende toepassingen van de antibiotica kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid omdat de voedselveiligheid dan niet gegarandeerd is.

In de VS is het gebruik van bepaalde antibiotica als groeibevorderaar nog steeds toegelaten. In Europa gaat de veehouderij veel zorgvuldiger om met antibiotica. Het preventief gebruik is nog niet volledig uitgeroeid, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd met de aandacht die zowel het Europees Parlement als de Europese Commissie het voorbije jaar aan de problematiek antibioticaresistentie hebben besteed.

Nederland staat zelfs zo ver dat het sinds 1 januari is gestopt met het gebruik van derde en vierde generatie antibiotica (cephalosporines en fluoroquinolones) in de varkenshouderij. In de melkvee- en vleesveehouderij is het gebruik ervan nog wel toegestaan. De varkenssector heeft zelf haar verantwoordelijkheid genomen door binnen de kwaliteitsregeling IKB de voor de humane geneeskunde meest kritische middelen te bannen. Hiermee loopt de varkenssector vooruit op het advies van de Nederlandse Gezondheidsraad om de routinematige behandeling met deze kritische middelen in de veehouderij te stoppen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *