Goed saldo voor melkveehouders in 2011

Melkveehouders hebben een goed jaar achter de rug. Dit blijkt uit cijfers van Agroscoop van voerleverancier ForFarmers. Hierin zijn de gegevens van 1.800 melkveehouders verwerkt. Zowel het saldo als de technische resultaten verbeterden flink.

Het afgelopen jaar was het financiële resultaat van melkveehouders substantieel beter dan in 2010. Het saldo van € 31,88 per 100 kg meetmelk is € 3,47 hoger dan in 2010. Dit positieve verschil kan bijna volledig worden toegeschreven aan een hogere melkprijs. De in 2010 ingezette gunstige melkprijsontwikkeling heeft in 2011 verder doorgezet. De totale krachtvoerkosten per 100 kg meetmelk zijn in 2011 gestegen naar € 5,99. De belangrijkste oorzaak hiervan is een hogere mengvoerprijs vanwege de hogere grondstofprijzen voor mengvoergrondstoffen in 2011.
Uitstekende technische kengetallen
Uit de Agroscoop® cijfers blijkt dat de melkveehouders, die voeren van ForFarmers, prima scoren met betrekking tot de technische kengetallen. De productieresultaten zijn in 2011 wederom gestegen. De melkproductie per koe bedraagt gemiddeld 8.591 kg melk met een vetpercentage van 4,48% en een eiwitpercentage van 3,58%.

Bron: ForFarmers

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *